Ontdek de Voordelen van Collectieve beveiliging door SBBF

Sluit u aan bij de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) en ontvang preventieve beveiliging voor uw bedrijfspand tegen een gereduceerd tarief. SBBF biedt een collectiviteitstarief voor ondernemers in Flevoland, met uitzondering van Almere.

Onze gediplomeerde beveiligingsmedewerkers surveilleren in opvallende voertuigen binnen vastgestelde bloktijden in de nachten en weekenden. Tijdens deze surveillance controleren zij op potentieel onveilige of afwijkende situaties op het terrein waar uw bedrijf gevestigd is. De beveiliger staat direct in contact met de alarmcentrale (PAC), politie en brandweer, waardoor snelle actie mogelijk is bij eventuele incidenten.

Mocht zich een onveilige of afwijkende situatie voordoen dan lost de surveillant het probleem zo veel mogelijk ter plaatse op. U ontvangt vervolgens een rapportage over de situatie en de genomen maatregelen.

De beveiligers houden tevens zicht op situaties rondom openbare wegen nabij uw bedrijf. Onbekende voertuigen, vandalisme, defecte straatverlichting, afval en vreemde gedragingen worden vastgelegd. Indien nodig worden deze gerapporteerd aan de gemeente, de politie, de brandweer en/of de ondernemer zelf.

Extra diensten

Deelnemers van de SBBF kunnen naast collectieve beveiliging extra diensten afnemen tegen gereduceerde tarieven. Sinds 2017 zijn de extra diensten via de SBBF sterk uitgebreid door de (verplichte) verificatie van brandalarmen. De aanvullende SBBF-diensten bieden meer zekerheid aan u als deelnemers. Het gaat daarbij om:

  • Alarmopvolging – Doordat surveillanten in de omgeving van uw bedrijf zijn, kunnen zij tijdens bloktijden snel ter plaatse zijn in geval van alarm. De alarmcentrale stelt de surveillant direct in kennis bij een alarm. Zo profiteert u van snelle alarmopvolging tegen collectiviteit-tarief.
  • Keyholding – Hierbij beschikt de surveillant over de sleutels en toegangscodes van uw pand. Zo kan deze bij alarm uw pand betreden en de situatie bekijken. Indien nodig reset hij uw alarm en sluit uw pand weer zorgvuldig af. Na afloop ontvangt u een rapportage.
  • Alarmcentrale (PAC) – Snelle alarmopvolging door de surveillant is mogelijk door binnenkomende alarmen onder te brengen bij de alarmcentrale van de uitvoerende partij van collectieve diensten. Zo is kort en snel schakelen mogelijk.
  • Brandmeldingen via alarmcentrale (PAC) – Brandmeldingen dienen sinds 2017 eerst te worden geverifieerd alvorens de brandweer uitrukt. Deze verificatie kan door de uitvoerende partij van de collectieve diensten worden uitgevoerd. Snel schakelen is hierdoor mogelijk.
  • Uitkijken camerabeelden bedrijventerrein – Als uw bedrijventerrein over camerasystemen beschikt, is het mogelijk deze via het SBBF-collectief uit te laten kijken. Vanuit de alarmcentrale worden op afstand bewegingen geobserveerd. Bij onraad wordt direct een surveillant, politie of brandweer aangestuurd.
  • Uitkijken camerabeelden bedrijf – Als uw bedrijf over eigen camerasystemen beschikt, kunnen deze via het SBBF-collectief worden uitgekeken. Zo kan de uitvoerende partij bij alarmmeldingen direct verificatie voor u uitvoeren. Indien noodzakelijk kan er direct een surveillant, politie of brandweer worden ingeschakeld.
  • Open-, sluit- en brandronde – Als systematische controlerondes bij uw bedrijf noodzakelijk zijn, kunnen deze worden uitgevoerd via het SBBF-collectief. Eveneens als de opening van uw bedrijf. Grote ondernemingen borgen hiermee deze systematische noodzakelijke activiteit.
  • Sluit begeleiding – Een surveillant is aanwezig tijdens de sluitronde van uw bedrijf wanneer medewerkers het pand dienen te verlaten. Hiermee wordt de veiligheid van uw medewerkers geborgd en worden risico’s rond sluitingstijd gereduceerd.
  • Extra surveillance – Op verzoek kan er extra surveillance worden uitgevoerd bij uw bedrijf. Dit kan noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld een defect beveiligingssysteem of brandmeldcentrale. Maar ook dreiggevaar kan aanleiding zijn voor extra surveillance.

Neem contact op

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!