SBBF in een Notendop

Een veilig ondernemersklimaat wordt gerealiseerd door samenwerking. In deze samenwerking is Veilig Ondernemen Flevoland (SBBF) de bewaker van een eenduidig, kwalitatief hoogwaardig en doorlopend programma in de regio om ondernemers weerbaar te maken en te houden tegen criminaliteit in én om de onderneming. De SBBF maakt fysieke én digitale beveiligingsmaatregelen beschikbaar door deze collectief te organiseren. Dit is efficiënter en maakt collectief beveiligen in de private en openbare ruimte mogelijk. Hiermee wordt schade nog beter voorkomen. Samen voor een veilig Flevoland!

Met meer dan 500 deelnemende ondernemers uit gemeentes als Noordoostpolder, Lelystad, Urk, Zeewolde en Dronten, zijn we een krachtig collectief. Als collectieve inkoper van beveiligingsdiensten, zowel fysiek als digitaal, streven we ernaar om de veiligheid van bedrijventerreinen te versterken en te waarborgen.

Ons bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van gemeenten, veiligheidsdiensten, ondernemers en kennispartners. Samen zetten we ons in voor een veilige en beveiligde omgeving waarin ondernemers kunnen gedijen en gedegen ondersteuning krijgen op het gebied van beveiliging.”

Wat doet de SBBF

De SBBF is actief op diverse fronten om de veiligheid en weerbaarheid van bedrijventerreinen in Flevoland te waarborgen. Onze taken omvatten:

1. Collectieve Beveiliging: We initiëren en coördineren collectieve beveiligingsmaatregelen op bedrijventerreinen in Flevoland. Door gezamenlijke inkoop van beveiligingsdiensten streven we naar een veiligere omgeving voor ondernemers.

2. Educatie en Voorlichting: We coördineren cursussen en informatiesessies in de regio. Deze sessies richten zich op diverse aspecten van veiligheid, van fysieke beveiliging tot digitale veiligheid. Ons doel is om ondernemers te ondersteunen met relevante informatie en kennis.

3. Ondersteuning Lokale Partners: We bieden ondersteuning aan lokale partners, waarbij we focussen op veilig ondernemen, digitale veiligheid en het aanpakken van ondermijning. Dit doen we door het delen van expertise en het bieden van praktische ondersteuning.

4. Beveiliging 2.0: We streven naar een nauwe samenwerking tussen beveiligingsbedrijven, politie en ondernemers. Door deze samenwerking bouwen we aan een geavanceerd beveiligingssysteem dat aansluit op de behoeften van de moderne tijd.

5. Weerbaarheid Tegen Ondermijning: Onze inzet richt zich op het weerbaar maken en houden van ondernemers tegen ondermijnende activiteiten. We hanteren de ‘Flevolandse norm’ om ondernemers te ondersteunen en te beschermen tegen deze bedreigingen.

Bij SBBF zetten we ons in om een veilige omgeving te creëren waarin waarin veiligheid hoog in het vaandel staat.

De SBBF richt zijn pijlen op…

De Flevolandse Norm en SBBF – Partners in Veiligheid

Bij SBBF nemen we veiligheid serieus, zowel in de fysieke wereld als in de digitale ruimte. De Flevolandse Norm is ons kompas dat ondernemers richting geeft om zowel offline als online veilig te opereren in deze regio.

Met ons platform voor digitaal veilig ondernemen bieden we een solide basis voor bedrijven om zich te beschermen tegen online dreigingen. We faciliteren niet alleen de kennisoverdracht maar ook de koppeling met veiligheidsdiensten om een proactieve aanpak te waarborgen.

Onze benadering is veelzijdig. Naast offline evenementen organiseren we locatieonafhankelijke informatieavonden, zodat ondernemers, ongeacht hun locatie, toegang hebben tot waardevolle informatie over veiligheid.

Bovendien ondersteunen we met enthousiasme initiatieven van ondernemers die gericht zijn op het bevorderen van veiligheid in de regio. Door samen te werken en ondersteuning te bieden, streven we naar een gemeenschap waarin veiligheid een gezamenlijke prioriteit is voor alle bedrijven in Flevoland.

Een Stap Richting de Toekomst van Beveiliging

Cyberchef Flevoland is ons vlaggenschip voor digitale veiligheid. Met ons ‘Samen Digitaal Veilig’-platform bieden we een robuuste omgeving voor bedrijven om zich te beschermen tegen cyberbedreigingen. Dit omvat niet alleen kwetsbaarheidsscans, maar ook een focus op het verhogen van de online weerbaarheid van bedrijven in Flevoland.

Daarnaast gaan we vooruit in de modernisering van fysieke beveiliging. We zijn toonaangevend in het rapporteren van verdachte activiteiten en het koppelen ervan aan een kentekendatabase. Onze camera’s zijn slim gekoppeld aan deze database, waardoor beveiligingsacties niet willekeurig zijn, maar gebaseerd zijn op gedegen rapportage en camerameldingen.

Met deze innovatieve benaderingen evolueert onze beveiliging van een reactieve naar een proactieve aanpak. We zetten stappen om een slimmere, efficiëntere en meer gepersonaliseerde beveiligingsoplossing te bieden aan bedrijven in Flevoland.

Ondermijning op bedrijventerreinen

Het veilig houden van bedrijventerreinen staat hoog op onze veiligheidsagenda. Deze verantwoordelijkheid reikt verder dan alleen de ondernemers; ook de gemeente draagt hierin een belangrijke rol.

Er wordt momenteel gesproken over collectieve beveiliging en hoewel de aanwezigheid hiervan voelbaar is, bestaat er nog ruimte voor verdere verbeteringen. Een belangrijk aandachtspunt is de ondermijning op bedrijventerreinen. Onze rapportage is momenteel reactief en komt pas in actie wanneer zich incidenten voordoen. Deze rapportage en informatie worden momenteel enkel gedeeld met ondernemers en niet rechtstreeks met overheidsinstanties.

Het is van cruciaal belang om de communicatiekanalen te verbeteren en te versterken, niet alleen tussen ondernemers onderling maar ook tussen ondernemers en overheidsinstanties. Op die manier kunnen we een proactieve en gezamenlijke aanpak ontwikkelen om ondermijning tegen te gaan en een veiligere omgeving te creëren voor iedereen op bedrijventerreinen.”

Neem contact op

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!