SBBF Toen

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) kent zijn oorsprong in 1995. In de beginjaren ’90 werd door taakverlegging bij de politie niet meer door de politie op bedrijventerreinen gesurveilleerd en alarmen opgevolgd. In die tijd hadden slechts een handvol bedrijven een beveiligingssysteem. Door deze combinatie ontstond destijds een golf van inbraken en criminaliteit op de bedrijventerreinen. Ondernemers werden (herhaaldelijk) gedupeerd door inbraak en andere criminaliteit.

Om weer een veilig ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen en een veilige omgeving voor medewerkers en bezoekers te realiseren en te borgen werden de krachten in 1995 gebundeld. Een samenwerkingsverband ontstond op initiatief van gemeenten, politie, brandweer en ondernemerskringen. De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Flevoland was een feit.

SBBF nu

Vandaag de dag zijn (be-)dreigingen en risico’s voor ondernemers en de veiligheid van personen anders en complexer dan in 1995. Want niet alleen de bedrijfsvoering innoveert, maar de criminelen ook. Daarom is de noodzaak van het samenwerkingsverband SBBF en het bundelen en uitwisselen van kennis, collectieve aanpak en borging van veiligheid nog steeds belangrijk.

Soms is het lastig om niet deelnemers te overtuigen deel te nemen, dus mee te betalen, aan het organiseren en borgen van een veilige omgeving voor ondernemers en personen. Er wordt soms aangedragen dat statistisch gezien weinig inbraken, schade en onveiligheid op de Flevolandse bedrijventerreinen worden geconstateerd. Deze huidige lage scores m.b.t. criminaliteit worden welhaast vanzelfsprekend gevonden.

Te weinig wordt stilgestaan bij de oorzaken van de lage criminaliteitscijfers en weinig schade voor de ondernemers. Het samenwerkingsverband SBBF en diens meer dan 500 deelnemende en betalende Flevolandse ondernemers weten wel beter! De vele jaren consequente inspanning van het samenwerkingsverband en deelnemers heeft voor eenieder een veiliger ondernemersklimaat gecreëerd.

Het is in de loop der jaren aantoonbaar onaantrekkelijker geworden voor ongenode gasten een ‘bezoek’ te brengen of schade aan te richten op bedrijventerreinen waar SBBF de collectieve beveiliging samen met en voor de daar gevestigde ondernemers organiseert.

Daarnaast wil de SBBF jou ook een helpende hand aan bieden in de complexe digitale en fysieke beveiliging. Dit wordt tegenwoordig gedaan door workshops en andere evenementen.

Neem contact op

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!