Als SBBF hebben we een doelstelling en een visie opgesteld van waaruit wij werken aan de veiligheid voor onze leden.

Doelstelling SBBF

De doelstelling van de SBBF is het zorgen voor een goede- en vooral veilige infrastructuur, zodat bedrijven en instellingen veilig en ongestoord kunnen ondernemen. Door middel van het collectief wil de SBBF hier samen met ondernemers voor zorgen.

Visie SBBF

De SBBF heeft een visiedocument waarin zij hebben vormgegeven hoe het bestuur van de SBBF bijdraagt aan het behalen van de doelstelling. De belangrijksten taken van het SBBF bestuur zijn:

• Regisseren en fungeren als schakelpunt tussen de deelnemers, het beveiligingsbedrijf en andere partners.
• Optreden als contactpersoon voor lokale overheden, politie en brandweer.
• Afsluiten van raamcontracten met beveiligingsbedrijven, inclusief alle benodigde taken en verantwoordelijkheden die van belang zijn voor de deelnemers.
• Voortdurend bewaken van de meerwaarde van de SBBF voor de aangesloten partijen, met name op het gebied van prijsvoordeel en andere toegevoegde waarde.
• Toezicht houden op en beoordelen van de beveiligingspartner.
• Verstrekken van basisinformatie over veiligheid en beveiliging aan ondernemers, waaronder veiligheidsscans, aanvullende preventieve maatregelen, extra diensten door de beveiligingspartner en/of andere partijen. Fungeren als kennis- en informatiepunt voor technologische en praktijkontwikkelingen.
• Acquisitie uitvoeren om ondernemerscollectieven en bedrijfskringen in het werkgebied aan te sluiten bij de SBBF, met als doel (nog meer) meerwaarde en voordelen te creëren voor deelnemers.

Neem contact op

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!