SBBF en aanpak ondermijnende criminaliteit

SBBF is sinds 1995 verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de beveiliging op de bedrijventerreinen in Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde en recent op Urk. Door de preventieve surveillance in de nachtelijke uren en in de weekends zijn de criminaliteitscijfers voor deze bedrijventerreinen lager dan het landelijk gemiddelde.

Ondermijnende criminaliteit

Waar staat de kreet ‘ondermijnende criminaliteit’ voor? Hiermee wordt gedoeld op de vermenging tussen de onderwereld en bovenwereld. Dit vormt een groter wordende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, ambtenaren maar ook het bedrijfsleven. Ondermijnende criminaliteit zoals; wietplantages, xtc-labs, dumpingen van drugsafval, bedreigingen zijn algemeen bekende vormen. Kortom, ondermijnende criminaliteit treft ons uiteindelijk allemaal.

Samenwerking

Om een vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit werd enkele jaren geleden een samenwerkingsverband gevormd tussen OM, politie en gemeenten. SBBF zorgt al vele jaren voor een veilig ondernemersklimaat voor de Flevolandse ondernemers. Daarom werkt SBBF ook nu samen met de Flevolandse gemeenten, politie Midden-Nederland, OM, SBBA en andere stakeholders om Flevoland veilig te houden. Wij zullen u daarover binnenkort verder informeren.

Onderstaand recente informatie voor ondernemers over ‘Ondermijning’ afkomstig van de gemeenten Zeewolde, Almere en Lelystad.

Kraskaart met geur van xtc-lab voor Zeewoldernaren

Drieduizend huishoudens in het buitengebied van Flevoland kregen afgelopen week een kraskaart met de geur van een xtc-lab in hun brievenbus. De kraskaart is onderdeel van een informatiepakket om ondermijnende criminaliteit op te sporen en tegen te gaan. Bij ondermijnende criminaliteit maakt de georganiseerde misdaad gebruik van diensten uit de bovenwereld. In het buitengebied van Flevoland komt het steeds vaker voor, meldt Omroep Flevoland. De politie vindt drugslabs en hennepkwekerijen in loodsen. Ook vinden drugsafvaldumpingen plaats in de natuur.

De kraskaart met xtc-geur moet het voor mensen makkelijker maken om xtc-labs in hun omgeving te herkennen. De kaart heeft een anijsachtige geur. Burgemeester Gorter van Zeewolde roept mensen op om alert te zijn: “Als je naar een agrarisch bedrijf gaat, weet je ongeveer welke geur daar bij hoort. Als je een geur ruikt die niet past, is dat mogelijk een signaal.” Het buitengebied van Flevoland is groot en uitgestrekt, waardoor toezicht houden niet altijd en overal mogelijk is, volgens de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, die de informatiepakketten laat verspreiden. In die coalitie zitten gemeenten, politie en landbouworganisatie LTO Noord.

De envelop die bij de drieduizend huishoudens in de bus valt moet mensen bewust maken van signalen die wijzen op criminele activiteiten. Naast de xtc-geurkaart zit er informatie in over verdachte situaties en bevat het de contactgegevens van Meld Misdaad Anoniem. De kraskaart met xtc-geur is door het Openbaar Ministerie ontwikkeld en wordt sinds vorig jaar gebruikt bij voorlichtingsacties.

Zeg ‘nee’ tegen criminele weldoeners

De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden onder grote druk gezet. Veel ondernemers hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Het kan daarom verleidelijk zijn om met een criminele weldoener zaken te doen. Door in uw bedrijf te investeren kunnen zij hun criminele geld witwassen, of door uw locatie te huren hopen ze uit het zicht te blijven van de overheid en politie. Criminele weldoeners bieden ondernemers in nood graag een ‘reddingsplan’ waaruit het voor u als ondernemer lastig ontsnappen is.

Wanneer u als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. U loopt grote risico’s. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet met degene die het aanbiedt. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel. De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die u tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor u mogelijk is.

Vertrouwt u het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

Aandacht voor ondermijning in ‘de Week van de Veiligheid’ in Lelystad

Gemeente Lelystad wil in ‘de Week van de Veiligheid’ het thema ondermijnende criminaliteit extra onder de aandacht brengen. Bij bewoners en bedrijven in het buitengebied valt deze week de veiligheidsenvelop op de mat. In die envelop zit een brief waarin waarnemend burgemeester Henry Meijdam bewoners en bedrijven in het buitengebied informeert over het herkennen van ondermijning. De veiligheidsenvelop bevat verder informatie over hoe men ondermijning kan melden en op welke signalen iemand moet letten bij het doen van een melding. Met de boodschap ‘Je hebt maar één keer de kans om nee zeggen!’ worden ondernemers via brancheorganisaties met een digitale flyer gewaarschuwd voor criminele weldoeners.

Bewoners en bedrijven in het buitengebied van Lelystad ontvangen deze week een veiligheidsenvelop in de brievenbus. Deze envelop bevat informatie over: ondermijning, op welke signalen gelet moet worden bij het doen van een melding en hoe ondermijning gemeld kan worden. Verder bevat het:
Een kaartje met het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. Een krasgeurkaart. Deze ruikt zoals een xtc-lab (voor de geurherkenning). De Signaalkaart Buitengebied. Hierin staat welke signalen ondermijning kunnen zijn. Preventietips van Cumela om diefstal van GPS-apparatuur te voorkomen.

Veel zelfstandig ondernemers hebben geldproblemen door de coronacrisis. Het kan verleidelijk zijn om zaken te doen met een criminele weldoener, waarbij criminelen investeren in een bedrijf en het criminele geld witwassen. Of criminelen huren een deel van een bedrijfspand voor illegale activiteiten en hopen zo uit zicht te blijven van de overheid/politie. ’Je hebt maar één keer kans om nee te zeggen’ is de boodschap van de digitale flyer die ondernemers via brancheorganisaties ontvangen.

Samen met de politie en vele andere partijen werkt de gemeente aan de veiligheid in Lelystad. In de Week van de Veiligheid ligt het accent op het bewust maken van ondernemers en bewoners in het buitengebied van de gevaren van ondermijning. En worden er tips gegeven om ondermijning te herkennen. Waarnemend burgemeester Henry Meijdam: “Ondermijnende criminaliteit is een risico voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Ondermijning is dichterbij dan we denken, de herkenning is lastig omdat het niet meteen zichtbaar is. In de Week van de Veiligheid vragen we extra aandacht voor ondermijnende criminaliteit: alleen samen drukken we het de kop in en zorgen we voor een veilige stad”.

Informatie afkomstig van politie.nl, gemeenten Zeewolde, Almere, Lelystad e.a.

Neem contact op

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!