SBBF en G4S bereiken overeenstemming over tariefsverhoging

Door kostenstijgingen in de branche waar G4S zich in bevindt zijn zij genoodzaakt de tarieven over het jaar 2018 te verhogen. Deze branche gerelateerde kostenstijgingen bestaan onder andere uit loonstijgingen conform CAO en stijging van sociale lasten en premies. De SBBF ziet in dat deze kostenstijgingen noodzaak zijn echter wil de SBBF ten alle tijden het belang van de deelnemers/ondernemers dienen. Met deze reden is de SBBF in onderhandeling gegaan over het percentage van deze kostenstijging. De door G4S voorgestelde 4% is weerlegd door de SBBF en uiteindelijk is er een akkoord bereikt waarin is toegezegd dat de SBBF een kostenstijging van 2,5% toe zal staan. G4S is akkoord gegaan met deze 2,5%. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van deze kostenstijging en hoe deze tot stand is gekomen. Mocht u vragen hebben laat dit dan gerust aan ons weten.

Neem contact op

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!